Služby

Detector Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) Tel Pobočkové telefónne ústredne (PBX - telefón, telefax) Lan Počítačové siete
(LAN, WAN)
Eps Elektronická požiarna
signalizácia (EPS)
Sound Hlasová signalizácia požiaru (HSP – evakuačný rozhlas) Kamera Kamerové systémy
(CCTV - IP, analóg)
Mobil Domové telefóny
a prístupové systémy
(DT - audio a video vrátniky)
Mr Miestny rozhlas a rozhlas po dráte (MR) Blesk Dodávku a montáž silnoprúdových zariadení NN do 1 kV a bleskozvodov Flash Projektovanie
EZS, EPS, CCTV, LAN, HSP, NN do 1kV, bleskozvodov
Satelit Dodávka a montáž DVBT a satelitných systémov Led Iné (poradenstvo internet, LED osvetlenie a pod...)

Kontaktujte nás